Договір                                                                                                                  про постачання електричної енергії на С.Т. «Промінь»

С. Т. Промінь                                                 « ___ » ______________ 20__ р.

  Садівниче товариство «Промінь» є власником внутрішніх електромереж  і виступає в якості постачальника електричної енергії ( в подальшому Постачальник) садоводам товариства.

  Ми, що нижче підписані, від імені садівничого товариства «Промінь» голова правління  ___________________________________________________________     

(Постачальник), що діє на підставі Статуту товариства та  садовод  ділянки №______  ,  _________________ масиву__________________________________ , що пред’явив паспорт _______ № _______________ котрий проживає за адресою ________________________________________ на далі  ( Споживач ) уклали даний договір на постачання електричної енергії від ТП № ______, котра розташованої на території  С. Т. «Промінь» , через існуючу електромережу товариства на садівничу ділянку № _____, ____________ масиву користувачем якої є  Споживач.

  1. Предмет договору

1.1. Постачальник забезпечує електричною енергією Споживача на умовах даного Договору, а Споживач оплачує Постачальнику її вартість , по тарифу визначеного відповідно до Постанови НКРЕ №220 від 26.02.2016 р. як для населення, яке розраховується із електро постачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи та збільшено на коефіцієнт втрат для передачі її по внутрішніх мережах товариства , котрий затверджено на Конференції.

  1. Умови постачання
    1. Постачання електричної енергії  Споживачу  здійснюється  при умові:

2.1.1.  Безперервній подачі електроенергії  від  Луцьких РЕМ на ТП №____.

  2.1.2   За умови повної оплати за використану кількість кіловат Споживачем за попередній період в касу товариства згідно із показами свого електролічильника в термін та в розмірах встановлених Конференцією.

  2.2.  Подача електроенергії може бути призупинена в наступних випадках:

2.2.1. У разі аварійного відключення електроживлення  Луцьким РЕМ , або Постачальником.

2.2.2. Під час проведення Постачальником планово – профілактичного ремонту електромереж та електричного обладнання.

2.2.3. За рішенням Правління товариства «Промінь» при обтяжуючих обставинах.

2.2.4. За порушення Cпоживачем Правил користування електричною енергією

 - користування електроенергією через не повірений електролічильник;

 - відсутність пломб із відбитками товариства «Промінь» на електролічильнику;

 - під`єднання електропроводки, що розведена по будинку, поза лічильником:

 - використання електромагніту для спотворення  кількості спожитих кіловат за показами електролічильника; 

 - самовільне приєднання до електромережі товариства без дозвільних документів та відповідної реєстрації.

2.3. За порушення Правил користування електроенергією, що вище перераховані Споживачу негайно вимикається електропостачання, а повторне під`єднання можливе лише після сплати Споживачем в касу товариства платежу в сумі затвердженої на Конференції товариства.

3. Обов`язки сторін

            3.1. Постачальник зобов`язаний:

  3.1.1.Подавати безперебійно електричну енергію в електричну мережу товариства до лінії розділу своєї відповідальності ( місце кріплення ввідних дротів на магістральній мережі), а у випадку пропадання живлення, після заявки Споживача до його електролічильника за умов,  вказаних в п.п.  2.1., 2.2,  даного Договору.

  3.1.2. Регулярно , але не рідше  одного разу на рік перевіряти показники та справність роботи електролічильника, внутрішньої та зовнішньої  електромережі Споживача, цілість пломб, схему під`єднання.

  3.1.3.Приймати через бухгалтерію товариства оплату за спожиту електроенергію, відповідно до діючих тарифів та вести достовірний облік її споживання, із подальшою оплатою цих коштів електро постачальній компанії, Луцькому РЕМ.

  3.1.4. Проводити безкоштовно ремонтно –відновлювальні роботи по утриманню електромереж в справному стані в межах своєї відповідальності, а відповідно до заяв Споживача в межах його відповідальності за додаткову оплату в касу товариства (як то, під`єнання вперше до електромережі товариства по тарифу затвердженому на Конференції).

  3.2. Споживач  зобов`язаний :

  3.2.1. Виконувати без порушення Провила користування електричною електроенергією та даного Договору.

  3.2.2. Своєчасно проводити оплату за спожиту  електроенергію в термін та відповідно до визначених Правлінням тарифами.

  3.2.3. Негайно повідомляти Постачальника про аварійні ситуації, котрі виникли як в зоні відповідальності Споживача так і на загальних електромережах Постачальника, а також про несправність електролічильника, порушення цілості пломб, зміні схеми як внутрішньої так і зовнішньої електромережі , що потребує зняття пломб.

  3.2.4. Не допускати перевищення гранично допустимої потужності споживання ; для однофазного живлення – 3 кВт. і для 3-х фазного  - 5 кВт.

4. Права  сторін

  4.1. Постачальник електроенергії має право :

  4.1.1.Одержувати від Споживача оплату за поставлену електроенергію із врахуванням коефіцієнта втрат в електромережах товариства затвердженого на Конференції.

  4.1.2.  Попереджати Споживача про усунення у визначені терміни порушень Технічних умов по під`єднанню садоводів до електромережі товариства, а також про порушення Правил користування електроенергією.

  4.1.3. Припиняти  електропостачання Споживачу  у випадках перерахованих у пункті  2.2.4. даного Договору,  а ще при несплаті використаних 300 кВа і більше.

  4.1.4. Вимагати компенсації завданих Постачальнику збитків у повному обсязі.

  4.2.  Споживач має право :

  4.2.1.  Отримувати  якісне безперебійне електроживлення з величиною напруги відповідно  до стандарту діючого в Україні:  230  V + 10  V / - 15 V і частотою  50 Гц.

  4.2.2. Вимагати відновлення електропостачання у встановленому порядку після усунення ним перешкод  для її подачі , відшкодуванні збитків завданих Постачальнику та внесення в касу товариства плати за повторне під`єднання.

  4. 2.3. Для отримання дозволу використовувати  електроенергію у виробничих цілях звертатись із заявою до Правління товариства «Промінь»

5. Відповідальність сторін

  5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов даного Договору у встановленому Законом порядку.

6. Термін дії Договору

  6.1. Договір дійсний протягом п’яти років з моменту його підписання  для Споживачів, котрі під`єднуються вперше (про це в Договорі робиться відмітка).

6.2. Договір рахується автоматично подовженим якщо одна із сторін не заявила про його розірвання по завершенню його дії.

6.3. Сторони можуть розірвати даний Договір. При цьому Сторона мотивуюча його розірвання повинна попередити іншу Сторону за 3 ( три ) дні наперід.

6.4. Постачальник має право у будь який час розірвати цей Договір у разі порушення Споживачем умов даного Договору. В цьому випадку Постачальник набуває право розірвання  Договору із Споживачем на термін до заключення нового Договору лише після усунення всіх виявлених недоліків та додатковій перевірці опору ізоляції внутрішніх мереж живлення.

 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК :                                                           СПОЖИВАЧ:

С.Т. «Промінь»     __________________                  ___________________________

    М.П.         

            «_____»   ________________ 20____ р.                «____»  ______________ 20____р

.

   К. т.  №   ( 0332 ) 79 – 28 – 43 ,

   Бух : №   ( 0332 ) 77 – 00  - 15                                  К. т.  № ____________________

 

             Договір продовжений до «____»  __________________ 20___  р.

            ПОСТАЧАЛЬНИК :                                                          СПОЖИВАЧ:

            С.Т. «Промінь»      _______________                        __________________________ 

     М. П.