Правила в СТ "Промінь"

Затверджено на конференції

16 березня   2014 р.                                                                             

Прийнято на правлінні 5.10.2013р.                                                                                                                                                                                                                                                                

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ»

 

1.Правила внутрішнього розпорядку садівничого товариства мають за мету забезпечити на території товариства зразковий порядок, додержання загально прийнятих норм добросусідства , чемного ставлення між садоводами.

 

2. Кожен садовод та члени його родини зобов’язані:

2.1.Суворо дотримуватись даних Правил, рішень Конференції  і  Правління товариства, а також Статутних норм.

2.2. Створювати умови для охорони майна та вирощеного врожаю на садівничих ділянках як своїх власних так і громади.

 2.3. Не допускати пошкодження об’єктів та споруд загального користування (водогони,електромережі, дороги та інше майно).

2.4. Використовувати садівничу ділянку  та підведені до неї комунікації,  лише за їх цільовим призначенням.

2.5. Застосовувати агрохімічні заходи для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин.

2.6. Утримувати в зразковому стані садівничі ділянки  та прилеглі до них дороги, кювети, водойми. Не допускати захаращення їх сміттям та відходами. Не допускати розповсюдженню бур’янів. Категорично  заборонено проводити звуження доріг загального користування шляхом насадження на цій території квітів, кущів, дерев, а також складування будматеріалів, тощо. Стоянку автотранспорту проводити, лише на власній садовій ділянці.

2.7. Суворо дотримуватись правил протипожежної безпеки. Не залишати без догляду розведених багать, ввімкнених електроприладів чи газу. 

.Категорично забороняється проводити накидання дротів на лінію електропередачі.

2.8. Кожен садовий будинок, або ділянка, повинні мати табличку з номером, що відповідає номеру вказаному в членському квитку садовода. Обслуговування  електромережі та водогону  до цього будинку , здійснюється  лише  при наявності членського квитка садовода та в присутності власника  дачної ділянки. Прийом замовлень на ремонтні  роботи здійснює голова правління  із реєстрацією дати заявки в окремому журналі. Лінія розділу відповідальностіпо утриманню водогону визначена по місцю облаштування запірного крана від магістралбного водогону включно .Термін виконання робіт до 3-х діб, окрім вихідних.

2.9.  Розміщувати споруди, висаджувати  дерева та кущі від межі своєї ділянки на відстані вказаній в Статуті товариства.

2.10. Забезпечувати охорону свого майна надійними запірними пристроями та решітками на вікнах. У випадку появи незнайомих, підозрілих осіб на території  масиву чи на сусідських  ділянках, негайно повідомляти про це голові правління за № 79-28-43, та  черговому поліції за тел. №102.

2.11. Регулярно, в терміни визначеними Конференцією, проводити сплату коштів в касу товариства членських, цільових внесків, та своєчасно проводити розрахунок за використану ( більше 50 кВт.) електроенергію.  Для садоводів, що проживають на масиві, оплату за використану електроенергію необхідно проводити щомісячно до 25 числа та розташовувати обліковий пристрій – лічильник, згідно вимог пункту 5.3.4. Правил користування електроенергією (ззовні будівлі, в  місці  доступному  для його огляду).       

 

3. Садоводам  забороняється:

3.1. Проводити насадження на ділянках високорослих лісових дерев, що спричиняють тінь сусідам та можуть призвести до падіння їх на дроти електропередач та завдати  смертельних травм  садоводам. 

3.2.  Порушувати межі сусідських ділянок, облаштовувати огорожу, що спричиняє тінь на суміжні ділянки, а також висаджувати на межі ділянки дерева, кущі, будувати будинки, господарські споруди, вбиральні, облаштовувати компостні ями.

3.3. Збільшувати площу своєї ділянки за рахунок доріг та інших територій загального користування.

3.4. Руйнувати дороги важкою технікою, що доставляє вантажі на дачні ділянки в перезволожені періоди року.

 

4. Садоводи зобов’язані дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки, вести себе коректно один по відношенню до  іншого  та до обслуговуючого персоналу. Не порушувати тишу після 22-ї години вечора, не створювати перешкод іншим садоводам  для роботи та відпочинку на їхніх садових ділянках.  Не допускати розведення бездомних собак.

 

5. Садоводи несуть персональну відповідальність за порушення Статуту товариства та даних Правил. Питання про порушення Статуту та Правил розглядається на Правлінні товариства на підставі заяв іншого члена товариства, або з ініціативи одного з членів Правління. За результатом розгляду, виноситься рішення Правління, котре оприлюднюється на протязі 5-ти днів об’явою. За систематичні, грубі порушення членами товариства Статуту або даних Правил, такі садоводи можуть бути виключені із членів товариства у встановленому Статутом порядку.

 

6. Електрична проводка в садовому будинку має бути виконана з дотриманням  затверджених на Конференціїі  технічних умов та Правил технічної експлуатації . Електролічильник повинен пройти повірку в електричній лабораторії та бути опломбованим її пломбою, а також пломбою товариства, при приєднанні лічильника до мережі масиву. Клас точності  лічильника має бути не більше ніж - 1,0  та захищений автоматичними вимикачами напруги 10-16А  встановлених після нього. Лінія поділу відповідальності між садоводом та товариством при цьому визначена в місці приєднання ввідних дротів  до магістральних дротів Приєднання дачних будинків до мережі масиву здійснюєтьсь лише за письмовою заявою на ім’я голови правління  із подальшою реєстрацією в книзі обліку, отриманням розрахункової книжки та складанням  договору на електропостачання  із садівничим товариством «Промінь».

 

7. З метою уникнення коротких замикань, та значних втрат електроенергії в електромережах масиву, садоводи повинні забезпечувати відстань від гілля дерев до електромережі в межах 2 метрів.  У випадку відсутності даного габариту, електропостачання може бути вимкнене працівниками товариства до приведення цього габариту у норму, а лінія буде очищена  обслуговуючим штатом за окрему плату (згідно положень викладених в Статуті).

 

8.  У випадку нанесення матеріальної шкоди товариству, Правління товариства залишає за собою право в прийнятті рішення, щодо відшкодування заподіяної шкоди у подвійному обсязі. Виконання даного рішення забезпечується Правлінням.

 

9. Приватизація дачної ділянки, не змінює відносин між органами \Правління та садоводом і залишає в силі усі тарифи.

 

10. Члени товариства зобов’язані приймати участь в щорічних конференціях, з’являтись за викликом на засідання \Правління при розгляді питань, що їх стосуються. Виконувати рішення Конференції, Правління, а також вимоги Статуту та даних Правил, а також приймати активну участь в громадських роботах з благоустрою масиву.

                                                                                  

Правління садівничого товариства.